De laatste 10 dagen zijn aangebroken.

Beste broeders en zuster, Alle Lof en dank aan Allah De verhevene. Vrede zijt met de profeet en zijn metgezellen.

De laatste 10 dagen van de heilige maand Ramandan zijn aangebroken. Allah heeft ons gezegend met de maand Ramadan.

Hij heeft ons standvastig gemaakt om het vasten te volbrengen. Wij danken Allah voor zijn gunsten.

De profeet, vrede zijt met hem, bestemde de laatste 10 dagen van de maand Ramadan om goede daden te verrichten die hij alleen tijdens de laatste 10 dagen verricht, naast al het goeds dat hij het hele jaar door verrichtte.

Hij beleefde de 10 laatste nachten in gebed, aanbidding, berouw, het vragen van vergeving en andere goede daden.

In een overlevering van Aicha: Als de laatste 10 dagen van Ramadan aantraden beleefde de profeet vrede zijt met hem de nachten in aanbidding en maakte hij zijn gezin wakker en vermeerderde zijn inspanningen.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر